NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena 299 Kč (11 EUR)
skladem
Cena 299 Kč (11 EUR)
skladem
Cena 299 Kč (11 EUR)
skladem

» OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 


1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Swazi Design CZ s.r.o. IČ: 03202453 sídlem Vrbenská 2703/44, České Budějovice 370 06.

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné výše jmenovanou obchodní společnost a pro server http://www.swazidesign.cz. Popisují a upravují vzájemné obchodní vztahy mezi prodávajícím (Swazi Design CZ s.r.o., viz Kontakt") a kupujícím (spotřebitel vymezen § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku).

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění příslušných novel.

Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou a závaznou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím e-mailem, nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení objednávky od kupujícího.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Cena

Nejsme plátci DPH. Uvedené ceny jsou vždy aktuální a cena je za MJ. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v internetovém katalogu bez předchozího oznámení. Cena již přijaté objednávky není však touto změnou ovlivněna.

3. Dostupnost zboží

Množství uvedené u každého produktu představuje aktuální stav skladu E-shopu. Přesto v případě např. technických problémů si vyhrazujeme právo změny, pokudy by objednané zboží již nebylo skladem. Zboží, které není na E-shopu skladem můžeme mít v našem obchodním skladu. V případě nedostupného zboží se prosím neváhejte zeptat o prověření dostupnosti. Pokud byste rádi objednali větší množství konkrétního tvaru, resp. designu, můžeme zajistit dodání v budoucnosti. Dodací lhůta je v tomto případě cca 3-4 měsíce.

4. Možnosti platby

4.1. Platba bankovním převodem:

Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet u ČSOB a.s.

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.:266042128/0300

Pro zahraniční platby: č.ú.:266265866/0300

Formát čísla účtu a výzva k úhrazení je zaslána e-mailem zákazníkovi po přijetí objednávky. Variabilní symbol je shodný s číslem Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zboží Vám bude připraveno nejpozdějí do dvou pracovních dnů a obratem po obdržení platby na náš účet bude odesláno.

4.2. Dobírkou:

Zboží zaplatíte hotově doručovací službě Česko pošty s.p. nebo na výdejním místě Zásilkovny s.r.o. při převzetí zboží. V případě dodání zboží mimo Českou republiku je požadována vždy platba předem.

4.3. Hotově

V tomto případě zaplatíte hotově při osobním převzetí zboží.

5. Dodací podmínky

 1. Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České poštvozem nebo na výdjení místo Zásilkovna CZ s.r.o.
 2. Cena dopravy a dobírečného je určena následovně. Veškeré zásilky pro zákazníky z ČR činí přes Českou poštu s.p.: 137 Kč vč. DPH a přes Zásilkovnu CZ s.r.o. 50 Kč vč. DPH. Pro zákazníky ze Slovenska je stanovena minimální cena dopravného na 339 Kč vč. DPH /cca 11,60 € (dle ceníku České pošty). Dopravné bude přesně vyměřeno dle aktuální váhy objednávky, resp. ceníku České pošty. Pro dodávky na Slovensko požadujeme uhrazení zboží předem na náš účet.
 3. Zboží vedené skladem expedujeme v rozmezí 2 - 3 pracovních dnů, resp. připsání platby na náš účet. V případě nedostupnosti Vás budeme neprodleně informovat a tímto si vyhrazujeme právo změny.
 4. V den odeslání zásilky je prodávající povinen sdělit kupujícímu informaci, že zásilka byla předána dopravci.
 5. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.
 6. Kupující je povinen při převzetí zásilky ihned zkontrolovat její obsah. Při nedostatcích nebo chybějícím zboží, je zákazník toto povinen ihned sdělit dodavateli prostřednicvím našich kontaktních údajů, které naleznete v "kontaktech". Při poškození balíku je zákazník povinen sepsat reklamační list s pracovníkem přepravní společnosti při předání balíku a zároveň není povinen takto poškozený balík převzít. Zároveň je povinen kontaktovat dodavatele. Na pozdější reklamace chybějícího zboží a nebo poškozené zásilky nebude brán zřetel.
 7. Prodávající je povinen zboží před předáním dopravci zabalit tak, aby předešel poškození. Prodávající tedy není odpovědný za škody vzniklé přepravou. Prodávající není také odpovědný za prodloužení doby dodání způsobené Českou poštou, s. p. nebo společností PPL.
 8. V případě, že kupující bez uvedení důvodu nebo z důvodu na straně kupujícího převzít zboží odmítne, povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží.

6. Výměna zboží

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu. V tomto případě bude kupujícímu účtováno poštovné dle standardního ceníku České pošty nebo PPL.

7. Reklamační řád

Prodávající se zavazuje případné reklamace vyřídit v souladu s platnými zákony ČR (dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění příslušných novel). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců (ode dne převzetí zboží od dopravce). Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady a prodávající je povinen ji do 30dnů od převzetí zboží od dopravce vyřídit (vyměnit zboží či vrátit kupujícímu peníze). Při uplatnění reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího prostřednictvím odkazu „Kontakty" či e-mailem a následně postupovat při odeslání zboží zpět prodávajícímu stejně jako při odstoupení od kupní smlouvy (viz výše).

Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím (např. po zapálení svíčky), nesprávným použitím zboží, nesprávnou manipulací a skladováním, nesprávným udržováním, opotřebením výrobku, živelnými pohromami, nebo jinými vnějšími vlivy.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

1. Výrobek byl poškozen při přepravě - zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.

DOPORUČENÍ: V případě, že bylo doručeno poškozené zboží, je potřeba aby příjemce zásilky uplatnil náhradu škody vzniklou poškozením obsahu při převzetí (platí hlavně v případě zjevného vnějšího poškození obalu). Pokud zásilka nevykazuje žádné známky poškození a kupující teprve při jejím rozbalení zjistí, že je obsah poškozený, lze podle obchodních podmínek České pošty uplatnit i dodatečnou reklamaci. Tato musí být učiněna do dvou pracovních dnů po dodání zásilky. Osoba reklamující škodu musí předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku. Což znamená, vzít celý balík tak jak byl doručen včetně veškerého obsahu na posouzení doručující pošty. Zpravidla vše probíhá bez problémů a pošta následně vyplatí celou udanou částku balíku.

2. Výrobek byl poškozen nevhodným zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

4. Výrobek byl poškozen působením živlů. V případě svící je důležité nevystavovat tyto přímému slunci.

5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Postup při reklamaci:

 1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo závaznou objednávku před převzetím zrušit (stornovat), učiní tak telefonicky či e-mailem. Při zrušení objednávky do dvou dnů od potvrzení objednávky není kupující povinen prodávajícímu hradit škodu. Po uplynutí této lhůty, resp. po expedici zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s poštovným/dopravou.

Kupující (spotřebitel vymezen § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku) má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Pokud kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, bez známek používání, v originálním obalu a s kopií faktury zaplatí mu prodávající plnou výši kupní ceny. Pokud však kupující vrátí zboží prodávajícímu se známkami používání (např. bez originálního obalu, bez visaček apod.) vyhrazuje si prodávající právo odmítnout takto vrácené zboží. Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží jako doporučenou zásilku zpět prodávajícímu (viz „Kontakt"). Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu není prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující, kupující je také povinen uhradit náklady spojené s původním zasláním zboží a to v účtované výši (dle dodacích podmínek) převodem na účet prodejce.

9. Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma je nezbytné uvést navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

9.1. Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. Ručíme také, že Vaše data nikdy neposkytneme třetím osobám.

9.2. Údaje o Vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

9.3. Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

9.4. Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

10. Závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování údajů uvedených v objednávce pro potřeby prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že získané údaje neposkytne třetí osobě a že zpracování údajů kupujícího bude v souladu se zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující má právo tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

Bez souhlasu autora, není možné žádnou část webových stránek http://www.swazidesign.cz, africkesvicky.cz, africkedarky.cz a dárkyzafriky.cz duplikovat, elektronicky kopírovat či mechanicky opisovat ani jinak napodobovat.

Uvedené obchodní podmínky jsou platné a účinné od 27.7. 2014.